El Shaddai

Community

Wat Geloven wij?

Wij geloven dat:

Wij gered en vrijgekocht zijn door het volmaakte werk van Jezus Christus op het kruis in Golgotha.

Onze identiteit is in Jezus Christus.

De Bijbel  het levend woord van God is en leidend in al ons handelen.

Dat we geroepen zijn om te wandelen en te dienen in onze bestemming en roeping als koningen en priesters.

Wij geloven dat:

Wij gered en vrijgekocht zijn door het volmaakte werk van Jezus Christus op het kruis in Golgotha.

Onze identiteit is in Jezus Christus.

De Bijbel  het levend woord van God is en leidend in al ons handelen.

Dat we geroepen zijn om te wandelen en te dienen in onze bestemming en roeping als koningen en priesters.

Geschiedenis & Ontstaan

2014

Op bezoek in Duivendrecht bij gemeente God’s Embassy. We zijn onder de indruk van de Apostolische en profetische bediening.

Met name van het uitzenden, bemoedigen en toerusten van gemeenteleden die op missie gaan en hun passie volgen. Mensen worden opgeleid tot volwassen gelovigen teneinde te gaan wandelen in hun roeping en bestemming.

We ervaren acceptatie en waardering voor wie en wat we zijn in Gods Koninkrijk. Onze Koninkrijksvisie wordt voor het eerst bevestigd.

2016

Zo vaak mogelijk van Eindhoven naar Duivendrecht rijden. Zowel op zondagen als door de weeks om de nodige toerusting te ontvangen.

God geeft openbaring voor een dergelijke gemeente In Eindhoven met een unieke visie en missie.

Starten met een selecte groep met wekelijkse bidstonden en aanbiddingsavonden in huis Eindhoven.

2017 December

Met de voorganger Dick Westerhof van God’s Embassy opgericht
El Shaddai Kingdom Family.

2018

2 September: uitzegening uit God’s Embassy Amsterdam

9 September: inzegening in Eindhoven.

2014

Op bezoek in Duivendrecht bij gemeente God’s Embassy. We zijn onder de indruk van de Apostolische en profetische bediening.

Met name van het uitzenden, bemoedigen en toerusten van gemeenteleden die op missie gaan en hun passie volgen. Mensen worden opgeleid tot volwassen gelovigen teneinde te gaan wandelen in hun roeping en bestemming.

We ervaren acceptatie en waardering voor wie en wat we zijn in Gods Koninkrijk. Onze Koninkrijksvisie wordt voor het eerst bevestigd.

2016

Zo vaak mogelijk van Eindhoven naar Duivendrecht rijden. Zowel op zondagen als door de weeks om de nodige toerusting te ontvangen.

God geeft openbaring voor een dergelijke gemeente In Eindhoven met een unieke visie en missie.

Starten met een selecte groep met wekelijkse bidstonden en aanbiddingsavonden in huis Eindhoven.

2017 DECEMBER

Met de voorganger Dick Westerhof van God’s Embassy opgericht 

El Shaddai Kingdom Family.

2018

2 September: uitzegening uit God’s Embassy Amsterdam

9 September: inzegening in Eindhoven.

El Shaddai is een apostolische profetische gemeente met een koninkrijksvisie. Naast de centrale bijeenkomsten hebben we ook huisbijeenkomsten.

Algemeen

Onderwijs

Bedieningen

Over ons